Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Projekt Školení je šance

Společnost Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. realizuje projekt s názvem „Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I.“ Cílem projektu je rozvoj podnikového systému řízení lidských zdrojů, zvýšení konkurenceschopnosti firmy a posílení udržitelnosti pracovních míst.

V rámci projektu společnost realizovala zmapování kompetencí více než poloviny zaměstnanců společnosti a připravila plán jejich kariérového rozvoje. Byl realizován kurz školení deseti interních lektorů odborného vzdělávání. Úspěšní absolventi kurzu obdrželi osvědčení.

Zpracovává se metodika a připravuje systém interních odborných školení v oblasti polygrafie, zejména se zaměřením na dokončující zpracování. Přidanou hodnotou projektu je prevence fluktuace, posílení stability a soudržnosti pracovního týmu. Projekt má velmi úzký vztah k dosahování dlouhodobé strategie firmy, tj. poskytování vysoké kvality služeb.

Klíčové aktivity projektu:
  • sestavení testových baterií pro pracovní diagnostiku účastníků projektu
  • pracovní diagnostika účastníků projektu – zaměstnanců
  • interpretace výstupů pracovní diagnostiky
  • sestavení plánů kariérového rozvoje
  • pilotní kurz školení interních lektorů (kariérových poradců)
  • pilotní kurz interního odborného vzdělávání zaměstnanců
  • zpracování metodiky školení interních lektorů a zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00689
Doba realizace projektu: 1.10.2010 – 31.7.2012