Příprava PDF

Hlavní zásady při tvorbě PDF dokumentu:

 • Správný rozměr – velikost čistého formátu musí odpovídat objednávce, přičemž všechny stránky v dokumentu musí mít shodnou velikost, musí být včetně vakátů a nesmí být vydané jako dvojstránky
 • Spadávka a bezpečná vzdálenost – u dokumentů, které obsahují stránky se spadem, je nutno nastavit a vytvořit spad minimálně 3 mm na všechny strany (i do hřbetu), vzdálenosti objektů v čistém formátu musí být také minimálně 3 mm od ořezu
 • Správná rotace – všechny stránky musí být správně a stejně orotovány a musí být čitelné
 • Centrování – čistý formát musí být v PDF dokumentu přesně vycentrován
 • Správná barevnost – data musí obsahovat pouze barvy, které mají být použity při tisku. Nesmí být v jiném barvovém prostoru než CMYK
 • ICC profily – nevkládat, vypnout správu barev
 • Rozlišení – obrázky autotypie by měly mít rozlišení alespoň 250 dpi, pérovky 800 dpi – rozlišení pod tuto hranici je rizikové – může se stát, že budou vidět jednotlivé pixely obrázků
 • Písma – všechna písma i jejich podmnožiny musí být připojená (embedovaná) k dokumentu (nastavuje se při tvorbě PS souboru)
 • Tloušťka linek – tloušťka linek by měla být minimálně 0,075 mm (0,213 bodu) – menší tloušťka linky je v mnoha případech obtížně vytisknutelná ofsetovou technologií (např. na nenatíraný ofsetový papír je nemožné vytisknout linku tenčí, než 0,070 mm))
 • Verze PDF – k naprosté jistotě je nutno dodržet PDF verzi 1.3 (nastavuje se v Acrobat Distilleru při převodu na PDF – můžeme poskytnout nastavení Distilleru).

Dvě možnosti, jak připravit PDF soubor

 • S ořezovými značkami – je možné vytvořit soubor na libovolný formát PDF dokumentu, přičemž čistý formát musí být vycentrován. Ořezové značky musí být vzdáleny od formátu alespoň 3 mm, aby nedošlo ke snižování hodnoty spadu
  Nezadávat žádné jiné tiskové značky – soutisková kolečka, škály, popisy atd.!
 • Bez ořezových značek – je nutno vytvořit soubor přímo na velikost čistého formátu (případně velikost se spady, tj. + 3 mm na každou stranu) – preferovaný postup.